Úřední deska
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2023
Návrh opatření obecné povahy
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Felbabka
Pozvánka na VZ
Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Oznámení o době a místě konání voleb
Návrh na závěrečný účet obce Felbabka 2023
Svolání prvního zasedání OVK
Veřejná vyhláška FÚ
oznámení - úřední hodiny
Pálení čarodějnic
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška FÚ
Počet členů volební komise
Nebezpečný odpad - leták
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 28. 3. 2024
Veřejnoprávní smlouva s Turisty Felbabka
Veřejnoprávní smlouva s TJ Felbabka
oznámení - Čištění komunikací
Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky v k.ú. Zaječov
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 28. 12. 2023
Pozvánka na VZ
Platební kalendář 2024
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 27. 11. 2023
oznámení - úřední hodiny
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka 2025-2027
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - Svazek obcí Podbrdského regionu
Návrh rozpočtu MH na rok 2024
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2024
Felbabka - návrh na rozpočet 2024
Pozvánka na VZ 5-2023
Odečty elektroměrů
Pozvánka - Mikulášská nadílka
Pozvánka - Advent
Upozornění ČEZ
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 25. 9. 2023
Pozvánka na zasedání 4/2023
Nebezpečný odpad - leták
Střelby 9/2023
Dovolená - poplatky
Úplná uzavírka silnice III./1149
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2022
Zápis a usnesení č. 3, ze zasedání dne 29. 6. 2023
Schválený Závěrečný účet DSO MH za r. 2022
Oznámení - úřední hodiny (dovolená)
oznámení - úřední hodiny (poplatky)
oznámení - úřední hodiny - knihovna
oznámení - čištění komunikací
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Felbabka za rok 2022
Návrh na závěrečný účet obce Felbabka za rok 2022
Munipolis
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
Oslavy 111 let TJ Felbabka
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 9. 5. 2023
Zábavné odpoledne ne Felbabce
Uzavírka silnice č. III/1149a, v úseku Felbabka - Křešín
Pozvánka na VZ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Nařízení Státní veterinární správy
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 30. 3. 2023
Veřejnoprávní smlouva Turisti - dotace 2023
Veřejnoprávní smlouva TJ - dotace 2023
Nebezpečný odpad - leták
Pozvánka na VZ
Nařízení Státní veterinární správy
Dovolená - nebudou vybírány poplatky
Informace - poskytovatel sociálních služeb
Pozvánka - Maškarní bál
Opis výsledku hlasování Felbabka
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - 2 kolo
Opis výsledku hlasování Felbabka
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 29. 12. 2022
Střednědobý výhled 2023-2026
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise
Pozvánka na VZ
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2023
Návrh rozpočtu 2023
Oznámení o počtu okrsků
Pozvánka - Vyjížďka na ponících
Odečet elektroměrů
Pozvánka na posezení s kapelou ŠAKAL BAND
Pozvánka na Mikulášskou nadílku
Oznámení-počet členů OKV
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 24. 10. 2022
Pozvánka na Advent
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Felbabka
Oznámení - úřední hodiny
Oznámení - zrušení VZ
Oznámení - úřední hodiny
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Felbabka
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Felbabka - 2. kolo
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 19. 9. 2022
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Felbabka
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Felbabka - 1. kolo
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Felbabka 2022
Pozvánka na VZ
Nebezpečný odpad - leták svoz
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Vyrozumění členů OVK Felbabka
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Oznámení - dovolená na OÚ
Oznámení - Český telekomunikační úřad
Počet a sídla volebních okrsků
Volby - počet členů OVK
Porovnání položek MZe 2021
Oznámení - dovolená na OÚ
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 20. 6. 2022
Pozvánka na VZ
Návrh na závěrečný učet obce Felbabka 2021
ZÁMĚR OBCE FELBABKA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Veřejnoprávní smlouva Turisti - dotace 2022
Veřejnoprávní smlouva TJ - dotace 2022
Nebezpečný odpad - leták
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 24. 3. 2022
Pozvánka na VZ
Oznámení - značení popelnic
Informace o uzavírce silnice v Rejkovicích
Rozpočet obce 2022
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 30.12. 2021
Výroční zpráva za rok 2021
Vyhláška 1-2021 o odpadech - Felbabka
Pozvánka na VZ 5/2021
PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2022
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 29.11.2021
Návrh rozpočtu obce Felbabka 2022
Čerti a Mikuláš
Úpravy jízdních řádů na Hořovicku od 12. 12. 2021
Pozvánka na VZ
OZNÁMENÍ ČEZ
Žádost o zveřejnění výzvy ČEZ
Volby do Poslanecké sněmovny 2021
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 20.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR
Pozvánka na VZ
Svolání zasedání OVK
Pozvánka senioři
Pozvánka - sportovní den
Oznámení OÚ Felbabka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021
Nebezpečný odpad - leták
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Oznámení - dovolená na OÚ
Závěrečný účet obce Felbabka 2020
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 17.6.2021
Pozvánka na VZ
Návrh závěrečného účtu obce Felbabka 2020
Informace - Ukliďme Brdy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 12.4.2021
Veřejnoprávní smlouva Turisti - dotace 2021
Veřejnoprávní smlouva TJ - dotace 2021
Oznámení - úřední hodiny (poplatky)
Veřejná vyhláška FÚ
Informace ČSÚ
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Pozvánka na VZ
Nebezpečný odpad - leták
Oznámení - úřední hodiny
Vyhláška - Okresní soud v Berouně
Informace PČR
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 28.12. 2020
Rozpočet obce 2021
Informace FÚ Hořovice
Pozvánka na VZ
Veřejná vyhláška
Zápis + usnesení 5/2020 ze dne 30.11. 2020
Střednědobý výhled obce Felbabka 2023-2026
Platební kalendář 2021
Návrh rozpočtu obce Felbabka 2021
Pozvánka na VZ
Návrh střednědobého výhledu MH 2022-2025
Návrh rozpočtu MH 2021
Návrh rozpočtu DSO 2021
Veřejná vyhláška
Zápis + usnesení 4/2020 ze dne 15.10. 2020
Návrh střednědobého výhledu 2023-2026
Pozvánka na VZ
Výsledky krajských voleb 2020 Felbabka
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyrozumění členů OVK
Nařízení KHS
Svolání 1. zasedání OVK
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Felbabka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE
ZÚ Mikroregionu Hořovicko za rok 2019
Zápis + usnesení 3/2020 ze dne 17. 7. 2020
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2019
Pozvánka na VZ
Oznámení Podbrdsko - Závěrečný účet 2019
Dovolená na OÚ
Závěrečný účet obce Felbabka 2019
Zápis + usnesní č.2 ze dne 18.6.2020
Záměr o odprodeji části pozemku p.č.. 742/24
Návrh ZÚ MH za rok 2019
Pozvánka na VZ
Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2019
Zápis + usnesní č. 1 ze dne 27.4.2020
Veřejnoprávní smlouva Turisti
Veřejnoprávní smlouva TJ Felbabka
Návrh závěrečného účtu obce Felbabka 2019
Lesy ČR- informace
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Pozvánka na VZ
Nebezpečný odpad - svoz
Zrušení VZ
NABÍDKA DEZINFEKCE
Otevřený dopis starosty obce Felbabka
oznámení - úřední hodiny
OZNÁMENÍ OÚ FELBABKA
Pozvánka na VZ
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR
Doporučení Ministerstva zdravotnictví
Rozpočet obce 2020
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 30.12. 2019
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
ZÁKAZ VSTUPU DO LESA Ostrý
Pozvánkla na VZ
oznámení - sběrný dvůr Hořovice
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 2. 12. 2019
Návrh rozpočtu obce Felbabka 2020
Pozvánkla na VZ
PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO 2021 - 2023
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2020
Oznámení OÚ Felbabka
Oznámení MAS Brdy
Leták AVE
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
Zápis + usnesení č. 4 z dne 19.9. 2019
UPOZORNĚNÍ ČEZ
Pozvánka na VZ
Nebezpečný odpad - leták
Rekonstrukce vozovky Pražská- Hořovice
Zápis + usnesení č. 3 z dne 20. 6. 2019
Oznámení ČEZ
Závěrečný účet obce Felbabka
Pozvánka na VZ
Výsledky voleb do EP v obci Felbabka
Návrh závěrečného účtu MH za rok 2018
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2018
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 16.5.2019
Pozvánka na VZ
Oznámení o konání voleb do EP
Pozvánka MH
Pozvánka MAS Brdy
Veřejná vyhláška FÚ
Svolání 1. zasedání OKV
Očkování psů
Návrh závěrečného účtu obce Felbabka za rok 2018
Volby do EP 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZ
Svoz odpadu Felbabka
Veřejná vyhláška č.1/2019
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 21.2.2019
Veřejnoprávní smlouva TJ
Veřejnoprávní smlouva KTF
Pozvánka na VZ
Pozvánka MAS Brdy
Veřejná vyhláška
Zápis + usnesení č. 7 ze dne 27.12. 2018
Rozpočet obce 2019
Informace FÚ
Oznámení OÚ
Pozvánka na VZ
Veřejná vyhláška
Platební kalendář 2019
Návrh rozpočtu obce Felbabka 2019
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 26.11.2018
Návrh rozpočtu mikroregionu 2019
Návrh rozpočtu DSO 2019
Pozvánka na VZ
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 2.11.2018
Návrh veřejnoprávní smlouvy
O Z N Á M E N Í
Pozvánka na VZ
O Z N Á M E N Í
Výsledky voleb ZO Felbabka 2018
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 21.9.2018
Veřejná vyhláška
Návrh stř. výhledu na rok 2019-2022
Oznámení o konání voleb
Veřejná vyhláška
Pozvánka na VZ
Oznámení ČEZ
Svoz nebezpečného odpadu - leták
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Návrh na vydání úz. plánu
Počet členů OKV
Závěrečný účet obce Felbabka 2017
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 21.6.2018
Pozvánka na VZ
Zpráva o výsledku přezloumání hospodaření obce 2017
Závěrečný učet obce Felbabka 2017
Střelby Červen 2018
Schválený rozpočet MH na rok 2018
ROZHODNUTÍ MUHO
Inventarizační zpráva 2017
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 23.4.2018
OZNÁMENÍ ČEZ
Pozvánka na VZ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Mú Hořovice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ
Pozvánka- valná hromada TJ
Pozvánka- pálení čarodějnic
Pozvánka- Felbiánek
Oznámení-čištění komunikací v obci
Velkoobjemový svoz- leták
Nabídka pozemku k pronájmu
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 25.1.2018
záměr pronájmu pozemku
Výsledky 2. kolo Felbabka
Pozvánka na VZ
Výsledky 1. kolo Felbabka
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - 2 kolo
PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2018
Rozpočet 2018
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 21.12.2017
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB - 1 kolo
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pozvánka na VZ
Rozpočtový výhled Mikroregionu 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu DSO 2018-2021
Návrh rozpočtu Mikroregionu 2018
Návrh rozpočtu DSO-2018
Rozpočtový výhled Svazku obcí
Počet členů OVK
Plnění rozpočtu obce Felbabka 2017
Oznámení o počtu okrsků
Návrh rozpočtu Svazku obcí 2018
Návrh rozpočtu obce Felbabka 2018
Informační leták MAS Brdy
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 9. 11. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZ
Pozvánka na VZ
Volby do PS Parlamentu ČR 2017 výsledky
Pozvánka lesní klub Felbiánek
ROZPIS LEDŮ 2017 – 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení ČEZ
Svoz odpadu
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 31.8. 2017
Záměr odprodeje pozemku
Oznámení o počtu volebních okrsků
Volby 2017- počet členů OVK
Pozvánka na VZ
Návrh veřejné vyhlášky MO
Nabídka pozemku k pronájmu
Veřejná vyhláška
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 1.6. 2017
Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za r. 2016
Procházka pohádkovým lesem
Pozvánka na VZ
Závěrečný účet obce Felbabka 2016
oznámení - OČKOVÁNÍ PSŮ
Veřejná vyhláška
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Návrh zadání územní plán Felbabka
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 23.2. 2017
Rozpočtový výhled
Rozpočet obce 2017
Pozvánka k zápisu dětí do 1. třídy
Pozvánka na VZ
Schválený rozpočet MH
Schválený rozpočet DSO
Rozpočtový výhled MH
Rozpočtový výhled DSO
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 15.12.2016
PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2017
Návrh rozpočtu DSO zajišťující dopravní obslužnost na r. 2017
Pozvánka na VZ
Návrh rozpočtu obce Felbabka na rok 2017
Rozhodnutí uzavírka v obci Felbabka
návrh rozpočtu mikroregionu Hořovicka 2017
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 24.10. 2016
Výsledky Volby do Senátu ČR (Felbabka)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pozvánka na veřejné zasedání
Výsledky volby 2016 Felbabka
Svoz odpadu
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Zápis + usnesení č.4 ze dne 15.8.2016
Informace o počtu okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Pozvánka na veřejné zasedání
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 24.6..2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU 2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pozvánka na veřejné zasedání
Závěrečný účet obce Felbabka 2015
OČKOVÁNÍ PSŮ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 21.4.2016
Pozvánka na VZ
SVOZ ODPADU PRO OBČANY
POZVÁNKA DSO MIKROREGIONU HOŘOVICKO
NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU 2016
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 28.1.2016
Pozvánka na ples
veřejná vyhláška
Pozvánka na VZ
veřejná vyhláška
informace
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 14.12.2015
Pozvánka- Silvestrovský turnaj
Pozvánka na VZ
Pozvánka - Mikulášská
Informace VLS
Platební kalendář 2016
Návrh rozpočtu 2016
Oznámení ČEZ
OZNÁMENÍ OÚ
Návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu
LEDY PRO TJ FELBABKA
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 17.9.2015
Pozvánka na VZ
Oznámení Mú Hořovice
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Návrh opatření obecné povahy
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 22.6.2015
Pozvánka na VZ
Závěrečný účet DSO 2014
Závěrečný účet mikroregionu 2014
POZVÁNKA
oznámení - dohoda o úklidu OÚ
Závěrečný účet 2014
Pozvánka na pivní slavnost
oznámení - přerušení dodávky elektriky
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Velkoobjemový odpad
Pozvánka na čarodky
Nebezpečný odpad
Návrh rozpočtu Mikroregionu 2015
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 19.3. 2015
Průvodce pomoci
Pozvánka na VZ
Rozpis utkání jaro 2015
Posezení s cimbálovou muzikou
Záměr TJ Felbabka
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 22.12.2014
Pozvánka na VZ
Platební kalendář 2015
NÁVRH ROZPOČTU 2015
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 6.11.2014
Pozvánka na VZ
Úprava jízdních řádů
Výsledky voleb do zastupitelstva
Svoz nebezpečného odpadu
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 18.9.2014
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Oznámení obce Felbabka
Kvalita vody v obci Felbabka
Rating obce Felbabka
Pozvánka na VZ
Pozvánka Chaloupky
Oznámení ČEZ
Počet členů OVK
Oznámení OÚ
Informace o počtu volebních okrsků
Zápis + usnesení č. 2/2014 ze dne 26.6.2014
Záměr o odprodeji parcely p.č. 726/9
Pozvánka na VZ
Pozvánka -pohádkový les
Odemykání Fabiánovy naučné stezky
Felbabkafest 2014
Svoz nebezpečného odpadu
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2013
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MH 2013
Závěrečný účet DSO 2013
OČKOVÁNÍ PSŮ
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Zápis + usnesení č. 1/2014 ze dne 27.3.2014
Velkoobjemový odpad
Upozornění-čištění komunikací
Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Pozvánka na VZ
Oznámení o počtu okrsků
Pozvánka na III. obecní ples
Informace o změně daně z nemovitých věcí
Zápis + usnesení č. 7 ze dne 30. 12. 2013.
Platební kalendář na rok 2014
Pozvánka na VZ
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 16. 12. 2013
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise
Návrch rozpočtu na rok 2014
Pozvánka na VZ
Mikulášská nadílka
Revize domovních ČOV
Svoz nebezp. odpadu
návrh výroku úz. roz.
Ozmámení ČEZ
Zápis + usnesení č. 5 ze dne 26.9.2013
Drakiáda
Volby 2013
Pozvánka na VZ
Vyhlášení platnosti Kú Beroun
Oznámení ČEZ
Zápis + usnesení č. 4 ze dne 8.8..2013
Oznámení
Upozornění- zneškodňování odpadních vod
Pozvánka na VZ
Oznámení Kú Beroun
Nařízení Státní vet. správy
Svoz nebezpečného odpadu
Zápis + usnesení č. 3 ze dne 9.5.2013
Závěrečný účet Mikroregionu za r.2012
Závěrečný účet DSO 2012
veřejná vyhláška
Pozvánka na veř.zasedání 9.5.2013
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2012
Zápis + usnesení č. 2 ze dne 14.3.2013
Pozvánka na VZ
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Oznámení KÚ Beroun
Oznámení ČEZ
Zápis + usnesení č. 1 ze dne 14.1.2013
Zápis + usnesení č. 6 ze dne 20.12.2012
Volba prezidenta ČR
Pozvánka na veřejné zasedání
Zápis č.5+ usnesení
Pozvánka na veřejné zasedání
Pozvánka na čl. schůzi Tenisového Klubu
svoz nebezpečného odpadu
ČEZ oznámení
zápis veř. zas. 4-2012
Zápis veřejné zas. 3/2012
Pozvánka na 5. sousedskou party
pozvánka na veřejné zasedání
Závěrečný účet 2011
Veřejnoprávní smlouva 2012-2014
Odemykání Fabiánovy naučné stezky
nebezpečný odpad
Zápis veřejné zas. 2/2012
Pozvánka na veřejné zasedání 19.4.2012
Veřejná vyhláška
Pozvánka na I. Obecní ples
Zápis veřejné zas. 1/2012
Mikroregion Hořovicko
pozvánka na veř. zasedání 26.1.2012
platební kalendář 2012
zápis do I. třídy 2012-2013
stanovisko starostů Podbrdského regionu
zápis z veřejného zasedání 6/2011
oznámení čez
návrh rozpočtu 2012
rozhodnutí
nebezpečný odpad
ustanovení opatrovníka
ČEZ oznámení
zumba na Felbabce
velkoobjemový svoz odpadu
rozlučka s prázdninami
masáže
rozpis zápasů podzim
EKO-KOM
závěrečný účet obce 2010
veřejnoprávní smlouva
informace pro vlastníky vodních děl IV. kategorie
informace
pozvánka kontrolního výboru
Mistrovské zápasy jaro2011
veřejná vyhláška
Mikroregion Hořovicko
Mikroregion Hořovicko
Platební kalendář 2011
návrh rozpočtu 2011
veřejná vyhláška
oznámení čez
změna uz. plánu
ustavující zasedání
Volby 2010
OZNÁMENÍ - Volby do zastupitelstev obcí
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2009
Rozpočet obce Felbabka na rok 2010
Dokončení výstavby multifunkčního domu

Projekt Mikroregionu Hořovicko na vybudování multifunkčního domu a dětského hřiště úspěšně dokončen.