Vyhlášky
Veřejná vyhláška č.1/2021
Veřejná vyhláška č.1/2019
Veřejná vyhláška č.1/2018
Vyhláška- pasport komunikací
Vyhláška odpady č. 2-2012
Obecně závazná vyhláška obce Felbabka č.1/2010
Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Felbabka č.2/2007

Dodatek k vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Felbabka č.2/2008

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 ze dne 7.1.1999,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.


Obecně závazná vyhláška obce Felbabka č.1/2008

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Felbabka


Vyhláška č.3-2007-o místním poplatku ze psů
Vyhláška č.2-2007- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,....a odstraňování kom.odpadů
Vyhláška č.1-2007-o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Vyhláška Obce Felbabka č.1/2004 o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška Obce Felbabka o místních poplatcích za psy.