Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Zahradní prvky pro EVVO na Felbabce
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Nařízení Státní veterinární správy
Dotace hasiči Felbabka
Ceník za informace poskytované Obcí Felbabka
Chodník podél komunikace III/1149 v obci Felbabka IV. etapa
Kalkulace vodné stočné Felbabka 2019
Závěrečný účet obce Felbabka 2018
NÁZEV PROJEKTU: Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka III. etapa
NÁZEV PROJEKTU: Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka II. etapa
NÁZEV PROJEKTU: Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka I. etapa
Závěrečný účet obce Felbabka 2017
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2017
Závěrečný účet obce Felbabka 2016
Rozpočet obce 2017
PLATEBNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2017
Rozhodnutí uzavírka v obci Felbabka
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2016
Závěrečný účet obce Felbabka 2015
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2015
Závěrečný účet mikroregionu 2014
Závěrečný účet 2014
Návrh rozpočtu Mikroregionu 2015
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2015
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2014
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2013
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2014
Závěrečný účet obce Felbabka za rok 2012
Rozpočet obce 2013
Zápisy z jednání zastupitelstva - 2013
Závěrečný účet 2011
Veřejnoprávní smlouva 2012-2014
závěrečný účet obce 2010
jednací řád 2010
Knihovní řád