Chodník podél komunikace III/1149 v obci Felbabka IV. etapa

Chodník podél komunikace III/1149 v obci Felbabka - IV. etapa Felbabky

Projekt Chodník podél komunikace III/1149 v obci Felbabka - IV. etapa Felbabky pod registračním číslemCZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012521 byl realizován prostřednictvím vyhlášené výzvy MAS Brdy, z. ú. na přelomu roku 2019 a 2020 z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Cílem a důvodem realizace investičního záměru je zvýšení bezpečnosti dopravy automobilové a pěší a doplnit liniovou sít komunikace v části obci, které již byla řešena prostřednictvím projektů zaměřené na I., II, a III. etapu výstavby chodníků.

 

Chodník podél komunikace III/1149 v obci Felbabka - IV. etapa Felbabky