Historie naší obce
Tisk článku

Projekt Mikroregionu Hořovicko

 

Projekt Mikroregionu Hořovicko na vybudování multifunkčního domu a dětského hřiště úspěšně dokončen
Koncem listopadu Mikroregion Hořovicko úspěšně dokončil realizaci projektu „Vybudování multifunkčního domu a dětského hříště pro Mikroregion Hořovicko“. Projekt byl podpořen ze Strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně se jednalo o program Regionální operační program Střední Čechy (ROP).
Díky této dotační podpoře z ERDF a prostředků Středočeského kraje, která v souhrnu dosáhla 92,5% z celkových uznatelných nákladů, došlo k vybudování multifunkčního objektu a dětského hřiště, který bude sloužit obyvatelům Mikroregionu Hořovicko. Dokončená stavba se nachází v obci Felbabka.
Cílem projektu bylo rozšíření možností pro využití volného času obyvatel Mikroregionu Hořovicka a zároveň jejich zkvalitnění. Multifunkční dům nahradil původní technicky nevyhovující objekt, který byl využíván jako šatny a zázemí pro sportovce využívající fotbalové a tenisové hřiště, jež se nacházejí v areálu.
Realizací projektu vznikly následující výstupy:
 • Multifunkční dům, který zahrnuje:
 • Víceúčelový sál – využití jako tělocvična, prostor pro společenské akce, plesy, slavnosti, jednání Mikroregionu, veřejné přednášky, apod.
 • Knihovna
 • Šatny pro fotbalové hřiště
 • Šatny pro tenisové hřiště
 • 2 klubovny (nejčastěji bude využívána tenistovým oddílem a tělovýchovnou jednotou, ale budou sloužit i pro další cílové skupiny)
 • Sociální zařízení pro veřejnost s příchodem od fotbalového hřiště, pro uživatele víceúčelového sálu, pro tenisty, pro zdravotně postižené osoby
 • Technické zázemí budovy – dílnu, sklad materiálu, sklad nářadí, úklidových prostředků, úklidová komora, sklad pro potřeby hřiště a sportovní potřeby, technická místnost
 • Zasedací místnost – bude využívána pro setkávání místních spolků a občanů, školení, jednání Mikroregionu, apod.
 • 2 kanceláře OÚ Felbabka a archiv obce – tyto prostory nebyly součástí dotace a náklady byly hrazeny přímo obcí Felbabka
 • Dětské hřiště

Všechny výstupy projektu budou sloužit zejména široké veřejnosti.

 Projekt Mikroregionu Hořovicko

 

Tisk článku

Tisk článku

                         Z Historie

 
Dolování železné rudy na Ostrém
    Nedaleko vsi na západním svahu vrchu Ostrého se dolovala železná ruda, čemuž svědčí zbytek šachet, propadlá štola.
První zprávy o dolování u Ostrého jsou z let kolem roku 1750.
 
Počátky obce Felbabky
    První písemná zmínka pochází z roku 1657, kdy zde stál zájezdní hostinec, později myslivna. Postupně se rozrostla ze samoty
na osadu jako součást Rpet. Společně patřily pod jinecké, od roku 1806 pod hořovické panství.
Felbabka se osamostatnila roku 1954.
 
Pověsti
 
 
           Ve skutečnosti zdejší pozemky získal vysloužilí poddůstojník, šikovatel, čili německy feldwebel. A právě od jeho hodnostního označení pochází zkomolený název vesničky Felbabky.
 
 
 
 
 17. – 18. století, v době častých válek se velmi často stávalo, že násilím naverbovaní vojáci z vojny utíkali a skrývali se, aby nemuseli sloužit. V místě nynější Felbabky byly v té době asi tři domky: myslivna, hospoda a malá usedlost. Jeden ze zběhů prý našel útočiště v jedné z chalup. Pronásledovatelé mu byli v patách. Téměř vysílený muž vběhl do stavení a požádal o šaty na přestrojení. Protože po ruce byly jen šaty ženské, rychle je oblékl, šátek stáhl hluboko do obličeje a začal zametat zápraží. V chalupě byla patrně dcera na vdávání nebo vdova, a tak bývalý voják, který se představil jménem Feld, v ní našel zalíbení. Zůstal a stal se zde hospodářem. Z jeho převleku vznikla přezdívka – Feld – bába, Feldbabka a nakonec Felbabka.
            Na vyprávění je možná trochu pravdy, což potvrzují zápisy o Feldbábovi v Jinecké matrice a okolních obcích. (Rejkovice, Křešín, Rpety) už kolem roku 1694.
 
 
Významné osobnosti
 
 
JAN VÁŇA
 
"... byť z rodičů  prostých vzešel a ve Felbabce, osadě nepatrné u Hořovic jako syn horolezcův (patrně horníkův) se narodil (podle Marie Mayerové, román Siréna). Ten v blízkosti kladenského zámku nalezl zdroj černého uhlí, stal se hormistrem a báňským ředitelem tamějších dolů- prakticky jejich zakladatelem.
 
HAMPACHR
 
Známý sportovec, boxer, který si zde u lesa Mejtka nechal postavit chatu, trénoval tu a trávil odpočinek. Chata a zahrada mají dodnes název Hampachrovna.
 
KAREL KOLÁŘ – SEZIMA
(1876-1949)
 
Vrchní finanční rada v Praze. Přijížděl sem do svého domku a jeho velkou láskou byly brdské hvozdy. Bojoval všemi silami proti vojenské střelnici, avšak marně. Jeho přátelé  si ho proto dobírali a poslali mu poštou rýmovačku: "Třeba ryješ jako krt, udržal tvůj elán zvrt. Kam by s kanóny se vrt? Kdybys běhal jako chrt od Velcí až na Padrt z celých Brd zbude prd! Psáno v jedenáct a čtvrt!"
Sezimovo dílo je inspirováno brdským krajem a poslední dílo, trilogie,
"Z mého života" zachycuje i výseky dění felbabských dnů a událostí.
 
OTOMAR KORBELÁŘ
 
Naproti pres silnici ke Křešínu trávil své volno velmi známý herec divadelní i filmový a jeho přátelé herci Nový, Dohnal, H. Vítová, A. Mandlová a jiní.
Rád chodil do vsi na pivo do hospody u Šmídu. Stal se také rádcem místním divadelním ochotníkům.
Tisk článku