Vyhlášky
Tisk článku

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Felbabka č.2/2007

Dodatek k vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tisk článku