Obecně závazná vyhláška obce Felbabka č.2/2008

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 ze dne 7.1.1999, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.