Obecně závazná vyhláška obce Felbabka č.1/2008

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Felbabka